Fresh mozzarella, sun-dried tomatoes, spinach & balsamic vinaigrette